vbamania.pl
login:
hasło:
 
  *Rejestracja *Zapomniane hasło
 Dziś jest wtorek, 07 grudnia 2022 roku.
Ustaw jako stronę startową Ulubione Napisz
25 czerwca 2012

Dodałem dziś możliwość komentowania artykułów oraz makr. Wykorzystałem do tego funkcję Facebooka.
Zapraszam do komentowania i dyskusji!

zamieścił: admin
19 czerwca 2012

Nowe makro w dziale Inventor - Material Profiler

zamieścił: Harry


8 maja 2012

Nowy link w dziale linki.

zamieścił: admin


27 kwietnia 2012

Nowe makro w dziale Excel.

zamieścił: admin


5 marca 2012

Problem z wyświetlaniem listy wątków forum dyskusyjnego został rozwiązany.
Był on związany z kwerendą liczącą ilość postów w danym wątku. Serwer MySQL naszego dostawcy nie był w stanie wykonać tej kwerendy, w związku z czym informacja o ilości postów w danym wątku została usunięta.

zamieścił: admin


Porada 10 lutego 2012
Wyrażenia regularne.

Wyrażenia regularne mają znacznie większe możliwości niż operator Like.
Użyć ich można nie tylko do sprawdzania poprawności danych, ale także do wyłuskiwania z tekstu podciągów spełniających określone założenia oraz do zamiany jednego ciągu na drugi.

Poniżej trzy przykłady ilustrujące te możliwości:

Sub Regex_Przyklad_1()

'Sprawdzanie poprawności adresu mailowego
Dim oRegex As Object
Dim strText As String

Set oRegex = CreateObject("VBScript.Regexp")
strText = "admin@vbamania.pl"

'wzorzec e-maila
oRegex.Pattern = "[a-z0-9_.-]+@[a-z0-9_.-]+\.\w{2,4}"

If oRegex.Test(strText) Then MsgBox "Adres prawidłowy - " & strText Else MsgBox "Adres nieprawidłowy - " & strText

Set oRegex = Nothing

End SubSub Regex_Przyklad_2()

'wyłuskiwanie liczb z tekstu
Dim oRegex As Object, oMatches As Object, oM As Object
Dim strText As String, strKom As String, strP As String

Set oRegex = CreateObject("VBScript.Regexp")
strText = "Wyplata: 3500 PLN, ZUS: 1018 PLN, II filar: 190 PLN, III filar: 25 PLN"

'tylko 4-cyfrowe liczby
oRegex.Pattern = "(^|\D)\d{4}(\D|$)"
'liczba cyfr od 2 do 3
'oRegex.Pattern = "(^|\D)\d{2,3}(\D|$)"

'wyszukuje wszystkie ciągi znaków spełniające warunek
oRegex.Global = True

'wyszukuje tylko pierwszy ciąg znaków spełniający warunek
'oRegex.Global = false

Set oMatches = oRegex.Execute(strText)

If oMatches.Count > 0 Then
    For Each oM In oMatches
        If oM Is oMatches(oMatches.Count - 1) Then strP = "" Else strP = ", "
        strKom = strKom & oM.Value & strP
    Next oM
    strKom = "Dopasowania: " & strKom
Else
    strKom = "Brak dopasowań"
End If

MsgBox strKom

Set oRegex = Nothing
Set oMatches = Nothing

End SubSub Regex_Przyklad_3()

'Zamiana jednego ciągu na inny
Dim oRegex As Object
Dim strText As String, strNewText As String
Dim dblWynik As Double

Set oRegex = CreateObject("VBScript.Regexp")
strText = "Wynik wynosi: %d" & vbCrLf & _
          "Result is: %d"

'wyszukuje wszystkie ciągi znaków spełniające warunek
oRegex.Global = True

'wyszukuje tylko pierwszy ciąg znaków spełniający warunek
'oRegex.Global = False

'wzorzec
oRegex.Pattern = "%d"
dblWynik = 10.244

strNewText = oRegex.Replace(strText, dblWynik)

MsgBox strNewText

Set oRegex = Nothing

End Sub


zamieścił: admin


Porada 9 lutego 2012
Ikony w kolumnach ListView.

Wprowadziłem dziś nową funkcjonalność serwisu - porady.
Oto pierwsza z nich:

Czy wiecie, że w kontrolce ListView można umieszczać ikony w innych kolumnach, a nie tylko w pierwszej?
Oto, jak to działa:
Załóżmy, że mamy formularz z kontrolką ImageList. W niej umieszczone z kolei dwie ikony z dodanymi kluczami "icon1" oraz "icon2".
Kontrolki tej potrzebujemy jako źródła ikon do ListView, z właściwością View ustaloną na lvwReport.

Oto kod:

Private Sub UserForm_Activate()

Me.ListView1.SmallIcons = Me.ImageList1

Dim oLi As ListItem
Set oLi = Me.ListView1.ListItems.Add(, , "Kolumna nr 1", , "icon1")
oLi.ListSubItems.Add , , "Kolumna nr 2", "icon2"

Set oLi = Nothing

End Sub


zamieścił: admin


1 listopada 2011

Witam ponownie po półtoramiesięcznej przerwie.
Awaria serwisu była spowodowana atakiem wirusa. Mam nadzieję, że udało mi się pozbyć związanych z tym problemów i serwis będzie kontynuował swoją działalność.

zamieścił: admin


13 lutego 2011

W dziale Excel nowa wersja makra BatchXLS.
Ulepszenia w stosunku do poprzedniej wersji dotyczą interfejsu użytkownika.

zamieścił: admin


3 stycznia 2011

W dziale Excel makra do rozpoznawania języka lub kraju instalacji MS Excel.

zamieścił: Harry
<-wstecz  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  dalej->
wszystkich stron: 12