vbamania.pl
login:
hasło:
 
  *Rejestracja *Zapomniane hasło
 Dziś jest niedziela, 26 maja 2024 roku.
Ustaw jako stronę startową Ulubione Napisz
Artykuły
Dodawanie odwołań do projektów VBA.
zamieszczony: 21 października 2003
przez: admin
czytany 25700 razy.

VBA posiada dość spore możliwości, ale czasem zdarza się, że nie wystarczają one do rozwiązania pewnych problemów.
Przykładem może być obsługa baz danych - w VBA nie ma komend czy metod, służących do tego. Można jednak wykorzystać bibliotekę dao351.dll, dzięki której baza danych i jej elementy mogą być reprezentowana w kodzie jako obiekty.

Przy pomocy VBA można sterować praca innych aplikacji, a nie tylko aplikacji macierzystej, poprzez wykorzystanie tzw. biblioteki obiektów.
Zawarta jest ona pliku o rozszerzeniu *.tlb lub *.olb. Dołączenie tej biblioteki udostępnia VBA obiekty, metody i właściwości związane z inna aplikacja.
Dzięki temu można za pomocą VBA z poziomu Worda uruchamiać Excela, otwierać pliki, zmieniać zawartość komórek w arkuszu itd. Wszelkie metody i właściwości Excela są widoczne wówczas z poziomu Worda.
Wykorzystanie dodatkowych funkcji, zawartych w bibliotekach *.dll, czy sterowania praca innych aplikacji wymaga dodania do projektu VBA odwołania do biblioteki.
Dodania odwołań dokonujemy poprzez wybranie z menu Tools (Narzędzia) polecenia References (Odwołania).Pojawi się wówczas okno dialogowe z listą na której znajdujemy interesującą nas pozycję i zaznaczamy pole wyboru.
Jeżeli biblioteka nie znajduje się na liście, to wskazujemy lokalizację jej pliku (przycisk Browse...).Pamiętać należy także o tym, że niektóre (ale nie wszystkie) biblioteki musza być zarejestrowane w systemie.
Rejestracji można dokonać przy użyciu programiku regsvr32.exe, znajdującego się w zależności od wersji systemu operacyjnego w katalogu C:\Windows\System lub C:\WINNT\System32.
Jego użycie może polega na wpisaniu w linii komend albo w pliku wsadowym *.bat:

regsvr32.exe nazwa_biblioteki


Kiedy już dodamy odwołanie do projektu, można używać metod i obiektów z dołączonej biblioteki.
Dobrym zwyczajem programistycznym jest deklarowanie zmiennych. Po zadeklarowaniu zmiennych, reprezentujących np. tabelę bazy danych edytor VBA "podpowiada" właściwości i metody tego obiektu.

Przykład 1.
Otwieranie bazy danych.

Sub OtworzBaze()

Dim oDB As Database
Dim oRss As Recordset

Set oDB = OpenDatabase("C:\BazaDanych.mdb", False, False)
Set oRss = oDB.OpenRecordset("Tabela1")

MsgBox oRss!Pole1

oRss.Close
oDB.Close
Set oDB = Nothing
Set oRss = Nothing
End Sub

Przykład 2
Uruchamianie Excela z poziomu VBA.

Sub UruchomExcela()

Dim objExcel As Excel.Application
Dim objWBK As Workbook

'Otwieramy Excela i dodajemy nowy skoroszyt
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set objWBK = objExcel.Workbooks.Add

objExcel.Visible = True

End Sub

Więcej przykładów znajdziecie w makrach z działów Excel i AutoCAD.

wstecz