vbamania.pl
login:
hasło:
 
  *Rejestracja *Zapomniane hasło
 Dziś jest wtorek, 05 grudnia 2023 roku.
Ustaw jako stronę startową Ulubione Napisz
PowrótPowrót do serwisu  RegulaminRegulamin rssRSS

  tytuł wątku:
Wątki dyskusji

[VBA - UserForm] Zmiana kolumny "status" dla kilku wierszy o tej samej wartości


otwartyotwarty rozpoczął: BluEEyE postów: 2napisał: admin
postów: 611


umieszczony:
15 lutego 2022
19:54

  
Witam,

dużo niewiadomych.

Jeśli to ma być osobna procedura, to może wyglądać tak:

Sub Test()

Dim i As Long
Dim lRowStop As Long
Dim vFirstNumber As Variant, vFirstValue As Variant

With ThisWorkbook.Worksheets("email")

    lRowStop = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    
    vFirstNumber = .Range("B2").Value
    vFirstValue = .Range("J2").Value
    
    Rem zaczynamy od trzeciego wiersza, gdyż w drugim numer zlecenia na pewno pojawia się po raz pierwszy
    For i = 3 To lRowStop
        If .Range("B" & i).Value <> "" Then
        
            If .Range("B" & i).Value = vFirstNumber Then
                .Range("J" & i).Value = vFirstValue
            Else
               vFirstNumber = .Range("B" & i).Value
               vFirstValue = .Range("j" & i).Value
            End If
        
        End If
    Next i

End With

End SubWarunkiem koniecznym jest, by takie same wartości w kolumnie B - czyli numer zlecenia występowały w pod sobą, nie przeplatane innymi wartościami.

pozdrawiam
Admin
napisał: BluEEyE
postów: 1


umieszczony:
15 lutego 2022
10:46

  
nazwa pliku rozmiar
Rows.JPG 69.71 kB

Witam,

Jestem w trakcie przygotowywania programu, który zwiększy efektywność i oszczędzi troszkę czasu. W związku z tym przygotowałem formularz, który dodaje nowe wiersze na podstawie istniejącego już numeru seryjnego.

Po dodaniu wierszy otrzymuje sytuację na jak na załączonym zdjęciu czyli wiersz numer 1 to jest mój główny wiersz, na podstawie którego zostały stworzone dodatkowe cztery. Dodatkowych wierszy może być różna liczba, ale zawsze kolumna nr 2 będzie taka sama dla danego numery seryjnego. Może również dojść do sytuacji, gdzie nie będzie dodatkowych wierszy, a będzie tylko ten jeden główny.

Numer seryjny to jest unikatowy numer, na podstawie którego pracujemy. Mam już napisany kod, który zmienia status w kolumnie 10 czyli "Status" oraz dodaje informacje w innych kolumnach, ale nie potrafię zapętlić tak tego kodu, aby ten sam status pojawiał się w innych wierszach dla tego samego numeru seryjnego jeśli taki istnieje. Poniżej mój kod. Bardzo proszę o wsparcie i podpowiedzi ?

Sub Update()
    
    Dim sh As Worksheet
    Dim iRow As Long
    Dim OutApp As Object, adresaci, sciezka$, att$
    Dim OutMail As Object
    Dim OutAppTSR As Object, TSR, sciezka2$, att2$
    Dim OutMailTSR As Object
    Dim mfgType As String
    Dim TSRname As String
    Dim TSRnumber As String
    Dim TSRemail As String
    Dim MFGStatus As String
    Dim regDtm As String
    Dim i As Long


        
    'Worksheets("Database").Unprotect Password:="LabABCD"
    
    With ThisWorkbook.Worksheets("email")
        adresaci = .Range("A1:A" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    End With


    If IsArray(adresaci) Then adresaci = Join(WorksheetFunction.Transpose(adresaci), "; ")
    
    With ThisWorkbook.Worksheets("email")
        TSR = .Range("B1:B" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    End With


    If IsArray(TSR) Then TSR = Join(WorksheetFunction.Transpose(TSR), "; ")
    
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Database")
        
    ThisWorkbook.Sheets("Database").Activate
    
    sh.Range("B1").Activate
    
    Cells.Find(What:=mapFORM.txtRollNo, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByRows).Activate
        
    iRow = ActiveCell.Row
    
    mfgType = Cells(iRow, 6)
    MFGStatus = Cells(iRow, 10)
    TSRname = Cells(iRow, 17)
    TSRnumber = Cells(iRow, 18)
            
         With sh
             
             .Cells(iRow, 6) = mapFORM.ComboBox4
             
             .Cells(iRow, 7) = mapFORM.txtSample
             
             .Cells(iRow, 10) = mapFORM.cmbStatus
         
             
            
            If MFGStatus = "Niezarejestrowana" Then
            
                        If mapFORM.cmbStatus = "Zwolnione" Or mapFORM.cmbStatus = "Zamkniete" Or mapFORM.cmbStatus = "Decyzja" Or mapFORM.cmbStatus = "Retest" Or mapFORM.cmbStatus = "Odrzucone" Then
                                   
                                   If regDtm = "" Then
                            
                                       MsgBox ("Zlecenie MFG nie zostalo jeszcze zarejestrowane w laboratorium i nie mozna go zwolnic. Najpierw zarejestruj material ze statusem Otwarte.")
                                       Exit Sub
                                   
                                   End If
                                   
                               Else: mapFORM.cmbStatus = "Otwarte"
                               
                               .Cells(iRow, 8) = [Text(Now(), "MM/DD/YYYY HH:MM")]
                               .Cells(iRow, 10) = mapFORM.cmbStatus
                               .Cells(iRow, 11) = mapFORM.cbApprover
                               
                        End If
                        
                    Else
                            
                        .Cells(iRow, 10) = mapFORM.cmbStatus
                        .Cells(iRow, 12) = [Text(Now(), "MM/DD/YYYY HH:MM")]
                        .Cells(iRow, 13) = mapFORM.cbApprover
                        
            End If
            
             .Cells(iRow, 14).Value = Application.WorksheetFunction.IsoWeekNum(.Cells(iRow, 8).Value)
         
             .Cells(iRow, 15) = mapFORM.ComboBox1
         
             .Cells(iRow, 16) = mapFORM.txtComment
         
            If Cells(iRow, 19) = "" Then
            
                If mapFORM.cmbStatus = "Retest" Then
                
                    .Cells(iRow, 19) = "TAK"
                    .Cells(iRow, 20) = mapFORM.cbRetest1
                    .Cells(iRow, 21) = mapFORM.cbRetest2
                    .Cells(iRow, 22) = mapFORM.cbRetest3
                    
                Else: .Cells(iRow, 19) = "NIE"
            
                End If
            
            End If
            
         End With

End Sub<-wstecz  1  dalej->
wszystkich stron: 1


Sortuj posty: z